Chào mừng quý vị đến với Website của trường tiểu học số 2 Khe Sanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

nhân số 4 chữ số với 1 chữ số

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Diện (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:07' 31-03-2009
Dung lượng: 357.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 KHE SANH
Bài: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Tính
5355
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tt)
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
Phép nhân 1427? 3:
-Dựa vào cách đặt phép tính nhân
số có bốn chữ số với số có một chữ
số, hãy đặt tính để thực hiện phép
nhân 1427 ? 3
7
2
4
1
?
3
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tt)
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1427 ? 3:
+Khi thực hiện phép nhân này, ta
thực hiện bắt đầu từ đâu?
7
2
4
1
?
3
Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tt)
I/.Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:
a) Phép nhân 1427 ? 3
7
2
4
1
?
3


* 3 nhân 7 bằng 21,viết 1 nhớ 2
1
8
2
4
* 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm 2 bằng 8, viết 8* 3 nhân 4 bằng 12,viết 2 nhớ 1

* 3 nhân 1 bằng 3, 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 1: Tính
2318
 2

1092
 3

1317
 4

1409
 5

4636
3276
5268
7045
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 2: Đặt tính rồi tính
1107 ? 6
6642
II/Luyện tập-Thực hành:
Bài 2: Tính
2319
 4

9276
Dãy 1
1106
 7

7742
Dãy 2
1218
 5

6090
Dãy 3
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 3: Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài 3: Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài giải
1425 ? 3 = 4275 (kg)
Đáp số : 4275 kg gạo
Số ki-lô-gam gạo 3 xe chở được là:
Bài 4: Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m.
II/.Luyện tập-Thực hành:
Bài giải
Chu vi khu đất hình vuông là:
1508 x 4 = 6032 (m)
Đáp số : 6032 m
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến