Thông tin thành viên

1093108.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trương Công Hiệu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Xác thực bởi Lê Văn Diện, Lê Văn Diện
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 178 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này