Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Loan
Giới tính Nam
Website https://loandc2.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đáp Cầu
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Quảng Long
Đã đưa lên 3509 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 632 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17288 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 320747 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này