Photo
Họ và tên Trần Quốc Hớn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quochon76
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phú
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 64129 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Toạn
Giới tính Nam
Website https://xtoan78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Điểm số 3828110 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Sa Kin
Giới tính Nam
Website https://sakin402.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cát Hiệp
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, GD hướng nghiệp
Điểm số 83721 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Ánh
Giới tính Nam
Website https://anhnguyen0201.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hợp
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 3196 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Website https://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Thị xã Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 143800 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Chu Văn Quý
Giới tính Nam
Website https://quykx.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 89034 (xem chi tiết)

601868.jpg";i:1;i:199;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Thái Cần
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaican107
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Gio Phong
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 4825 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Hùng
Giới tính Nam
Website https://phamhungbl.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Hậu
Quận/huyện Huyện Hòa Bình
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Toán học
Điểm số 172500 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thu Trang
Giới tính Nữ
Website https://truongthutrang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Hướng Hoá
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 6487 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Tôn Nữ Bích Vân
Giới tính Nữ
Website https://vantnb.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2648436 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Loan
Giới tính Nam
Website https://loandc2.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đáp Cầu
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 319478 (xem chi tiết)

18672.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Kinh Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanggvtoan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Bình
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 26595 (xem chi tiết)

1093108.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trương Công Hiệu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Điểm số 178 (xem chi tiết)

23871.jpg";i:1;i:146;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuantx
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hướng Tân
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 32128 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Nam
Giới tính Nam
Website https://tiennam81.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 34650 (xem chi tiết)

1006678.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Đinh Thị Thơi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thoiks
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Điểm số 955 (xem chi tiết)

961562.jpg";i:1;i:200;i:2;i:115;}}-photo
Họ và tên Phạm Tiến Giáp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 135 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Ngọc Dũng
Giới tính Nam
Website https://https://https://laobeobg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lục Ngạn 1
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học
Điểm số 35554 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Thế
Giới tính Nam
Website https://ducthelh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêm Hải
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 135225 (xem chi tiết)

162954.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Đức Minh
Giới tính Nam
Website https://minhcanqt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Hoà
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4287 (xem chi tiết)